Home Tactical Talk Zain Khan & (R) Brig Haris Nawaz| November, 23, 2015

Zain Khan & (R) Brig Haris Nawaz| November, 23, 2015

1049
Previous articleZain Khan & Kamran Bokhari | Wars of the Middle East & North Africa
Next articleThe Syrian War Unveiled | Zain Khan & Scott Rickard